wtorek, 23 lipca, 2024

Fundacja Wczoraj dla Jutra

Witamy w Fundacji Wczoraj dla Jutra!
Działamy, aby połączyć przeszłość z przyszłością. Sięgamy w przeszłość, aby stworzyć lepsze jutro.
Zapraszamy do współpracy!

NASZE PROGRAMY

Chodźmy w miasto!

Subtitle

Dziedzictwo Powiatu Skarżyskiego

AKTUALNOŚCI

Zobacz nasze filmy

Video thumbnail
Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak i jego związki ze Skarżyskiem. Ryszard Sowa
15:06
Video thumbnail
Wąchock - opactwo Cystersów nad Kamienną. Piotr Kardyś
15:30
Video thumbnail
Harcerze z Kamiennej (Skarżyska-Kamiennej) i ich wkład o obronę ojczyzny. Piotr Kardyś
11:53
Video thumbnail
Dzieje Suchedniowa w pradziejach i starożytności. Piotr Kardyś
13:20
Video thumbnail
Trzech wojewodów i dwóch kanclerzy. Hrabiowie koneccy na szczytach władzy. Kamil Jakimowicz
16:12
Video thumbnail
Początki Suchedniowa w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym. Piotr Kardyś
13:41
Video thumbnail
Osiedla pracownicze w Skarżysku-Kamiennej. Marcin Medyński
10:20
Video thumbnail
O poszukiwaniu soli w świętokrzyskim za Stanisława Augusta. Kamil Jakimowicz
12:07
Video thumbnail
Szalony biskup i układny senator. Kariery Kajetana i Macieja Sołtyków. Kamil Jakimowicz
16:47
Video thumbnail
Zarys historii kultury materialnej Skarżyska Kamiennej. Piotr Kardyś
18:11
Video thumbnail
O sejmikach szlachty sandomierskiej w Opatowie. Kamil Jakimowicz
12:17
Video thumbnail
Z wizytą w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Stanisław August w świętokrzyskim. Kamil Jakimowicz
12:27
Video thumbnail
Jastrząb Z dziejów miasta i parafii biskupów krakowskich w średniowieczu. Piotr Kardyś
14:18
Video thumbnail
Przemiany krajobrazu kulturowego Łysogór w średniowieczu. Piotr Kardyś
11:54
Video thumbnail
Z Szydłowca do wielkiej Polityki, przykład rodziny Szydłowieckich. Marcin Janakowski
17:29
Video thumbnail
O Schoberach i "kluczu suchedniowskim". Marcin Janakowski
21:06
Video thumbnail
Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak i jego związki z rejonem świętokrzyskim. Ryszard Sowa
17:42
Video thumbnail
Mikołaj Powała z Taczewa - rycerz zaszczycony wieloma bliznami. Piotr Kardyś
12:07
Video thumbnail
Marta Bałtruszajtis - skarżyska "siłaczka". Krzysztof Zemeła
12:50
Video thumbnail
Andrzej Bałtruszajtis - rzecz o skarżyskim pionierze. Krzysztof Zemeła
16:24
Video thumbnail
Z Chlewisk na dwór Jagiellonów. Marcin Janakowski
14:49
Video thumbnail
Historia w nazwach własnych. Marcin Janakowski
16:36
Video thumbnail
Rydno - źródło hematytu. Piotr Kardyś.
14:50
Video thumbnail
Skarżyskie pocztówki. Marcin Medyński
11:46
Video thumbnail
Skarżyscy fotografowie przed II Wojną Światową, Marcin Medyński
13:52
Video thumbnail
Związki Leopolda Staffa ze Skarżyskiem-Kamienną. Marcin Medyński
07:17
Video thumbnail
Ks. Kazimierz Sykulski - jeden z ojców skarżyskiej miejskości. Krzysztof Zemeła
21:45
Video thumbnail
Gdy ginie cała wspólnota - rzecz o skarżyskich franciszkanach. Krzysztof Zemeła
31:05
Video thumbnail
Po sąsiedzku z Radziwiłłami. Marcin Janakowski
15:21
Video thumbnail
Obce poczty działające w Skarżysku-Kamiennej przed i w trakcie I wojny światowej. Marcin Medyński
13:14
Video thumbnail
Zaludnienie Skarżyska w okresie średniowiecza. Piotr Kardyś
11:48
Video thumbnail
Z dziejów miasta klasztornego Wąchocka. Piotr Kardyś
15:28
Video thumbnail
Wojna koreańska - skarżyska perspektywa. Grzegorz Miernik.
42:57
Video thumbnail
Przemysł w Kamiennej przed I wojną światową. Marcin Medyński
10:29
Video thumbnail
Powojenna wiejskość i miejskość Kielecczyzny Grzegorz Miernik
38:00
Video thumbnail
Historia teatru w Skarżysku Kamiennej. Marcin Medyński
10:24
Video thumbnail
Pozazawodowe aktywności pracowników fabryki amunicji w Skarżysku-Kamiennej. Marcin Medyński
07:46
Video thumbnail
II LO im. A. Mickiewicza - szkoła starsza niż miasto. Krzysztof Zemeła
31:40
Video thumbnail
Żelazne Chlewiska. Spojrzenie na przemysł staropolski - Marcin Janakowski
12:45
Video thumbnail
"Skarżyski" MIG17 - Piotr Kołodziejski
10:37
Video thumbnail
Powstanie styczniowe. Wątek świętokrzyski - Piotr Kołodziejski
23:09
Video thumbnail
Mostki. Rekreacja z tradycjami górniczymi - Marcin Janakowski
15:29
Video thumbnail
Z genealogią w Świętokrzyskiem. Krok po kroku. Marcin Janakowski
13:36
Video thumbnail
Gdy umierał Stalin, na Kielecczyźnie.... Grzegorz Miernik
24:51
Video thumbnail
Problem kolektywizacji rolnictwa - przykład świętokrzyski. Grzegorz Miernik
39:56
Video thumbnail
Społeczność prawosławna w Skarżysku-Kamiennej. Marcin Medyński
15:00
Video thumbnail
Król kolei. Jan Gottlieb Bloch - Marcin Medyński
16:25
Video thumbnail
Staropolskie granice. Od Chlewisk do Niekłania - Marcin Janakowski
11:39
Video thumbnail
Zakład wielkopiecowy w Rejowie - Piotr Kołodziejski
29:44
Video thumbnail
Silny, błyskawiczny, odważny. ORP Odważny - Piotr Kołodziejski
14:14