Architektura drewniana powiatu skarżyskiego – wspólne dziedzictwo – wspólne perspektywy

0
3
Fundacja Wczoraj dla Jutra oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Powiatem Skarżyskim oraz gminami Suchedniów, Łączna i Skarżysko-Kamienna realizują projekt „”. Jednym z kluczowych elementów powyższego zadania jest przeprowadzenie konferencji popularnonaukowej, poświęconej problematyce katalogowania i zabezpieczania obiektów stanowiących zabytki architektury drewnianej i popularyzacji wiedzy o tym typie zabytków wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego.
W ramach spotkania zaplanowanego na 27.10.2023 r. w Bibliotece Pedagogicznej (Plac Floriański 1 – sala konferencyjna starostwa powiatowego) w godz. 12.00-14.30 odbędzie się konferencja z panelem dyskusyjnym, w której udział wezmą:
1. Przedstawiciel Fundacji Wczoraj Dla Jutra,
2. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej,
3. Przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Kielcach,
4. Przedstawiciel Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni,
5. Przedstawiciel Muzeum Wsi Radomskiej.
W ramach konferencji i panelu dyskusyjnego można będzie zapoznać się ze specyfiką pracy instytucji ochrony i kultury w zakresie ochrony i zabezpieczania, w tym także prawnego, obiektów stanowiących istotną część naszego dziedzictwa kulturowego, jakim pozostają przykłady architektury drewnianej, sięgające swoją metryką okresu przedwojennego.
Zapraszamy!