Nawiązanie współpracy z Gminą Piaski

0
4

Szanowni Państwo!

W dniu 25 lipca 2019 roku Fundacja Wczoraj dla Jutra nawiązała stałą współpracę z Gminą Piaski. Jest dla nas rzeczą niezwykle nobilitującą, iż udało nam się zyskać zaufanie Pana Burmistrza Michała Cholewy i rozpocząć wspólne działania na rzecz animacji kultury w Gminie Piaski, rozpowszechniania wiedzy o historii i tradycji regionu, a także dbałości  o lokalna infrastrukturę zabytkową. Mamy nadzieję, że jest to początek wspólnej drogi która poprowadzi nas do wielu ważnych przedsięwzięć.

Z najwyższymi wyrazami szacunku składamy podziękowania pracownikom Urzędu Gminy Piaski z Panem Burmistrzem na czele!