O NAS

Nasza misja, nasze wartości, nasze cele

Patrząc na nasze logo, znajdziecie tam Państwo most-akwedukt i absolutnie nie jest to przypadek! Fundacja Wczoraj dla Jutra powstała z potrzeby odnajdywania kulturowych połączeń między lokalnymi tradycjami, historią a przyszłością, która naszym zdaniem powinna być budowana na solidnych podstawach, w tym także podstawach tożsamościowych. Nie ma w tym nic z ideologii, to praktyczne i realne patrzenie w przyszłość przez pryzmat naszego dziedzictwa, stanowiącego najcenniejszy depozyt i skarbnicę wiedzy. Każdy z nas jest przecież uczestnikiem swoistej sztafety pokoleń, sztafety pamięci. Niezależnie od czasu i miejsca urodzenia, a także celu, do jakiego zmierzamy, możemy czerpać z doświadczenia naszych przodków, a zdobytą wiedzę przekuwać w sukces swój i kolejnych pokoleń.

W historii naszego kraju dramatyczne wydarzenia zbyt często zrywały więzi i dekomponowały nasz kulturowy charakter. Każda rodzina, każda społeczność, każda miejscowość to zbiór unikalnych i bezcennych historii, które odpowiednio przedstawione mogą dać nam wszystkim motywację do działania i dbania o nasze małe ojczyzny, z których przecież składa się Ta Wielka.

Razem z Państwem chcemy te historie poznać i móc opowiadać je dalej! Wczoraj dla Jutra – pamiętajmy, aby nie zapomnieli o nas.

Zespół Fundacji Wczoraj dla Jutra tworzą osoby, dla których ciekawość świata i uważność na drugiego człowieka stały się drogowskazem w podejmowanych działaniach. Historycy, pracownicy akademiccy, dziennikarze, filmowcy, konstruktorzy – to nasza drużyna. Łączy nas wzajemne zaufanie i przekonanie, że razem możemy „przenosić góry”.

Do tego też zachęcamy wszystkich zainteresowanych naszymi przedsięwzięciami – do wspólnego działania na rzecz naszych małych i większych społeczności. To, co dla nas bardzo ważne to działanie na rzecz przywracania tożsamości kulturowej i przypominanie historii małych i średnich miejscowości. Pomimo iż aktywności realizowane przez Fundację mają charakter ogólnopolski, szczególnie bliskie są nam województwa świętokrzyskie, mazowieckie i lubelskie – a zatem miejsca skąd pochodzą przedstawiciele naszej organizacji. Naszym celem jest przywracanie „do życia” materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury – które wciąż może stanowić uniwersalne spoiwo, niezależne od polityki i kreowanych podziałów.

Chcemy szukać tego co łączy, szukać mostów – zróbmy to razem!

Członkowie Fundacji Wczoraj dla Jutra

Łukasz Pastuszak – jest studentem historii UMCS. Od wielu lat aktywnie działa w wielu organizacjach studenckich. Współorganizował znane lubelskie imprezy (między innymi Falkon oraz Dragon). Popularyzator historii, autor wielu wykładów i prelekcji. Jego zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej historii techniki i technologii wieku XIX i XX. W fundacji pełni funkcję zastępcy prezesa.

Marcin Janakowski – historyk i animator kultury, doktorant UMCS, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział w Skarżysku-Kamiennej), prezes fundacji Wczoraj Dla Jutra. Od lat związany z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi projekty badawcze i popularyzatorskie. Autor prac naukowych i popularnonaukowych, publicysta. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię dyplomacji, biografistykę okresu staropolskiego, a także zagadnienia regionalne.

Krzysztof Kusiak – z wykształcenia jest chemikiem. Był członkiem wielu kół naukowych oraz innych organizacji studenckich i pozarządowych. Jest autorem prac popularnonaukowych na tematy związane z chemią, oraz metalurgią. Prywatnie jest wielkim miłośnikiem historii oraz literatury W fundacji pełni funkcję sekretarza.