Podsumowanie konferencji

0
4

Z prawdziwą przyjemnością możemy ogłosić, iż odbyta w dniach 20-22.04 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zjawisko awansu i porażki na przestrzeni dziejów.

zakończyła się sukcesem. Dzięki opiece merytorycznej dra hab. Jacka Pielasa prof. UJK, oraz dra Piotra Kardysia, a także profesjonalnemu przygotowaniu prelegentów, wygłaszane referaty prezentowały wysoki poziom naukowy.

Pozytywne nastawienie uczestników oraz przychylność tatrzańskiej aury pozwoliły na owocne obrady i integrację w stolicy polskich gór. Mamy nadzieję, że w równie licznym gronie spotkamy się z Państwem podczas kolejnych naszych konferencji. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Instytutu Historii UJK, dzięki wsparciu którego organizowane wydarzenia zachowują w pełni naukowy charakter.

Dziękujemy!