Wielcy bohaterowie małych ojczyzn!

0
4

Współpraca naszej Fundacji z PTH Oddział w Skarżysku-Kamiennej trwa na najlepsze! Jesteśmy szczęśliwy, że wniosek o dofinansowanie projektu na realizacje drugiego tomu Skarżyskiego Słownika Biograficznego został przyjęty i pozytywnie zaopiniowany! Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego do Państwa bibliotek cyfrowych trafią niebawem dziesiątki historii wspaniałych postaci, związanych z dziejami regionu i miasta Skarżyska-Kamiennej.

Dla zainteresowanych, przypominamy artykuł poświęcony pierwszemu tomowi Skarżyskiego Słownika Biograficznego, zamieszczonego na portalu skarżysko24.pl

http://www.skarzysko24.pl/miasto-i-powiat/historia/5180-skarzyski-slownik-biograficzny-prolog.html

Cieszymy się, że możemy dołożyć kolejną cegiełkę do rozwoju historii regionalnej, co w ostatnich latach stało się zasadniczym celem działań naszej fundacji!

Zapraszamy do współpracy, kontaktu i wyrażania swoich opinii na temat naszych działań!