Zapraszamy na Czwartki z Dialogiem do Kielc. Będzie mowa o roli transportu kolejowego, również na naszych ziemiach

0
16

Muzeum Dialogu Kultur działające przy Muzeum Narodowym w Kielcach zaprasza na kolejne spotkanie w cyklu „Czwartki z Dialogiem”. Dr Maciej K. Cichoń przybliży historię transportu kolejowego na ziemiach polskich. Tematyka dotyczyć będzie też regionu świętokrzyskiego i samego Skarżyska-Kamiennej.

Fundacja Wczoraj dla Jutra zaprasza i poleca nie tylko wydarzenia organizowane przez siebie samą. Godnych polecenia jest wiele inicjatyw w naszym mieście, regionie, ale także i poza i takowe będziemy polecać.

Teraz zapraszamy Państwa do Muzeum Narodowego w Kielcach na kolejne spotkanie w Muzeum Dialogu Kultur w cyklu „Czwartki z Dialogiem”.

Najbliższe spotkanie będzie dotyczyć kolei, w tym jej obecności na naszych ziemiach. Naszych – polskich, naszej – świętokrzyskiej ziemi i naszej – skarżyskiej. Będzie nosić tytuł „Transport kolejowy na ziemiach polskich i w wielonarodowym imperium rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku: a prelegentem będzie dr Maciej K. Cichoń.

Prelegent przedstawi ciekawostki związane z drogami żelaznymi w zaborze rosyjskim na przykładzie lokalnej linii Dęblin – Radom – Skarżysko-Kamienna – Kielce – Dąbrowa Górnicza, czyli Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej.

Omówiona zostanie również ewolucja dworca kolejowego, który z bramy na świat stał się pomnikiem oraz narzędziem władzy i kultury. Prelegent odpowie m.in. na następujące pytania:

Jaki był obraz kolei na zachodzie i wschodzie, w różnych państwach, wśród różnych warstw i klas społecznych?

Jak kolej oddziaływała na lokalną ludność i przyczyniła się do rozwoju Staropolskiego Okręgu Przemysłowego?

Co kolej dała władzom spółki i jaki miała wpływ na poszczególnych akcjonariuszy, polskich, rosyjskich i zagranicznych, oraz jak zakończyła się jej działalność w wielonarodowym imperium carów?

Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2024 roku o godz. 17.00 w Muzeum Narodowym w Kielcach przy ul. Rynek 3.

Wstęp jest bezpłatny.

Dr Maciej K. Cichoń – historyk, absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się badaniem transportu kolejowego i jego wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i kulturę oraz historią lotnictwa zwłaszcza pionierskiego i cywilnego od połowy XIX stulecia do wieku XX.